เพลงมาร์ชกระบี่

เพลงมาร์ชกระบี่
เนื้อเพลงมาร์กระบี่


อันกระบี่สมญาศาสตราวุธ
ชื่อจังหวัดแรกสุดของเมืองไทย
ตั้งอยู่ชายเขตประเทศถิ่นใต้
ทะเลกว้างใหญ่เขาไพรอุดมรวมอำเภอเมือง อ่าวลึก และเกาะลันตา
อีกคลองท่อม ปลายพระยา เขาพนม
ลำทับเหนือคลอง รักใคร่เกลียวกลม
ความคิดแหลมคมเช่น กระบี่ สมญา


สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี
น้ำตกโบกขรณี หาดนพรัตน์งามตา
สวนปาล์มลิกไนต์ แร่ ยางพารา


อันกระบี่สมญาศาสตราวุธ
ชื่อจังหวัดแรกสุดของเมืองไทย
ตั้งอยู่ชายเขตประเทศถิ่นใต้
ทะเลกว้างใหญ่เขาไพรอุดมรวมอำเภอเมือง อ่าวลึก และเกาะลันตา
อีกคลองท่อม ปลายพระยา เขาพนม
ลำทับเหนือคลอง รักใคร่เกลียวกลม
ความคิดแหลมคมเช่น กระบี่ สมญาสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี
น้ำตกโบกขรณี หาดนพรัตน์งามตา
สวนปาล์มลิกไนต์ แร่ ยางพารา
ทรัพย์สินนานา กระบี่ก็มีมากมายชาวเมืองกระบี่ นั้นมีคุณธรรม
สัจจะน้อมนำ ประจำจิตใจ
รักเมืองกระบี่ รักศักดิ์ศรีของไทย
ประสิทธิ์ให้กระบี่เมือง รุ่งเรืองเอย
เพลงมาร์ชกระบี่ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: All

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น